Shop Mobile More Submit  Join Login
Collar's Scythe by BlakkHeart Collar's Scythe by BlakkHeart
Rei: your scythe looks hilarious sensei, and it's dull
Collar: it act on my mind kiddo, if I want it can slice everything

My OC, and Rei-chan, an OC from :iconblackrainbow2304:

Art © me
Add a Comment:
 
:iconyurihikii:
YuriHikii Featured By Owner Jul 19, 2012  Student
Thầy chưa Feed em, hu hu =))
Reply
:iconblakkheart:
BlakkHeart Featured By Owner Jul 19, 2012  Hobbyist Digital Artist
Chứ em muốn feed ǵ ^^;
Reply
:iconyurihikii:
YuriHikii Featured By Owner Jul 19, 2012  Student
Em muốn véo má thầy *nói nhỏ*

Cái feed Ri-lấy-trộm-mũ của thầy nữa. Hí hí
Reply
:iconblakkheart:
BlakkHeart Featured By Owner Jul 19, 2012  Hobbyist Digital Artist
Sax =]]]]]
Reply
:iconyurihikii:
YuriHikii Featured By Owner Jul 19, 2012  Student
Có vấn đề ǵ sao thầy? =]]]

(Đó là nỗi ḷng của một học sinh ngưỡng mộ thầy đó =))
Reply
:iconblakkheart:
BlakkHeart Featured By Owner Jul 19, 2012  Hobbyist Digital Artist
Thiệt ko đó =]]]]]]]
Reply
:iconyurihikii:
YuriHikii Featured By Owner Jul 19, 2012  Student
Thầy không tin sao? *Ôm mặt bi kịch*

Thầy làm trái tim thiếu nữ bị tổn thương *Tự ói* =)
Reply
:iconblakkheart:
BlakkHeart Featured By Owner Jul 19, 2012  Hobbyist Digital Artist
Ói cầu vồng
RAINBOW~
Reply
(1 Reply)
:iconblackrainbow2304:
blackrainbow2304 Featured By Owner Jul 15, 2012  Student Traditional Artist
/Ọ r Ọ)/ thích tấm này quá thầy ạ~
Reply
:iconblakkheart:
BlakkHeart Featured By Owner Jul 15, 2012  Hobbyist Digital Artist
Yề me too \m/
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 14, 2012
Image Size
283 KB
Resolution
600×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
201
Favourites
10 (who?)
Comments
11
Downloads
4
×